.
.
TUDÁSTÁR
  


  
> REFERENCIATÁR

   FOGALOMTÁR
Állomás és részei

Biztosító berendezés, biztonság

Járművek és alkatrészei

Modellezés

Vonal, pályaRövidítések, források                      Állomás, fűtőház, járműjavító és részei


amerikai brit   Magyarázat

barrier


running track


island platform

loading gauge
station throat

transfer table

turntable


sorompó

szigetperon

az a méret, amit vasúti jármű sem függőlegesen, sem vízszintesen nem léphet túl,
 illetve az állomáson az ezt ellenőrző fém eszköz, a rakminta

olyan (átmenő) állomási vágány, melyet az állomásfőnök (yardmaster) mindig szabadon akar tartani, hogy a vasúti járművek mehessenek rajta a pályaudvar egyik végétől a másikig. Nagy teherpályaudvaroknak több running track-je is lehet. A 
running track-nek nincs jelzője, fölötte a fennhatóságot a szolgálati menetrend tartalmazza.

vágány- és váltókomplexum nagy állomások elején és végén

tolópad

fordító


                      Biztosító berendezések, vasútbiztonság alkatrészei


amerikai brit   Magyarázat

back board
backing signal

v. back signal br szl : előjelző. Azért hívják így, mert a többi jelző mögött van (az állomás
felől nézve). 


King Edward V. a West of England expresszvonatot vontatja az ikerkaros backing signal mellett.

Mikor a backing signal lefelé áll, azt jelzi, hogy a mozgáshoz minden kitérő jól áll, a jelzők erre a vágányútra megállj (Danger) állásban vannak, de azt nem mutatja, hogy a vágányút szabad (nincs rajta jármű), ezt a földi tolatószemélyzetnek kell megállapítani. A mozgás teljes ideje alatt a járművezetőnek készen kell lennie hogy a pályát foglaltnak találja és meg kell állnia.
Ennek a jelzőnek a felső karja Readingben a West Main vonalról a Down Main felé való mozgást szabályozza, alsó karja pedig a Bay lines felé irányuló mozgást. A jelző karjai fából készültek.
Később a jelző teljesen fém építésű lett, de 1949 novembere után nem helyeztek ki többet, mivel az utasítás megtiltotta, hanem alacsonyan, vagy emelten elhelyezett tárcsát használtak.  [6]amerikai brit   Magyarázat

banner repeater
 
Kis, kivilágított, középpontban tengelyezett sáv kör alakú üveglap előtt, vagy ennek az elektronikus megfelelője. Az eltakart jelző állását mutatja. A jelzőtől 40-200 m-re helyezik el.
A következő jelző előjelző (Distant signal) lesz és megállj-ra utaló (Caution) állásban van.

   A következő jelző előjelző (Distant signal) lesz és szabad-ra utaló (Clear) állásban van.

   A következő jelző főjelző (Stop signal) lesz és megállj (Danger) állásban van.

   A következő jelző főjelző (Stop signal) lesz és szabad (Proceed) állásban van.

amerikai brit   magyar

cab signal


emlployee timetabe

warning cross /
  crossbuck
dark territory


disc signaldistant signal
repeater signalhome signal

signal box


sátorjelző

vonal/hálózat jelző nélkül - sok szárnyvonal és kis vasúttársaság működik ily módon,
az USÁ-ban a vasútvonalak 40%-án nincs jelző

tárcsa alakú jelző. A tolatási mozgásokat szabályozza, de a brit vasutakon a vágányút
által érintett jelzőket is kezelni kell (mint a németeknél).


előjelző

szolgálati menetrend


ismétlőjelző, de közel egyenértékű az előjelzővel (ld. banner repeater), utalhat a jelző
mellett alkalmazható szolgálati ténykedésre (pl sebességcsökkentés)


jelző a következő vonalszakasz elején, jelző- és váltóállító toronyból állítják, főjelző

jelzések: amerikai hangjelzésekjelző- és váltóállító torony

Andráskereszt

amerikai brit   Magyarázat

Starting signal


Stop signal

v. Starter. Olyan Stop signal, melyet a torony és a Home signal előtt helyeznek el, általában az állomás elején, és a blokk szakaszba való belépést vezérli.

Minden olyan jelző, mely adhat Danger ('on') és Clear ('off') jelzést, és amely mellett nem szabad elhaladni, ha 'on'.
amerikai brit   Magyarázat

warning lights

fénysorompó                      Ember, funkció, munkakör


amerikai brit   magyar

linesman

onboard crew

stationmaster


yardmaster

bends the ironpályaőr

vonatszemélyzet

(személyvonati) állomás vagy pályaudvar főnöke

teherpályaudvar főnöke

dobja a vasat


                      Járművek, mozdony, kocsi, vagon, alkatrészei


amerikai brit   Magyarázatbraking distance
caboose
control valvewaycar


cupola

engine

float

rolling resistance

bed
(vagy mainframe)

brake van

bunker

collector
official car

triple crown(gőzmozdony) főkeretHívják kalauzkocsinak (guard's van) is. Olyan vonatoknál használják, melyeken nincs folyamatos fék, a vonat végén fékerőt fejt ki.

féktávolság

szertartályos mozdony széntartálya

Kb. 1855 óta elfogadott kifejezés a tehervonat utolsó kocsijára, melyben a vonatszemélyzet kapott helyet, és lehetőséget nyújtott a mozgó vonata megfigyelésére (ld. cupola). A szó talán a görög kabuse-ból származik, melynek jelentése kis helyiség vagy zug. [3]

kormányszelepa caboose neve egyes vasutaknál


a caboose teteje fölé emelkedő ablakos kinéző fülke> pantograph

(gőzmozdony) gépezet

bizottsági kocsi

mozdony három első fénnyel

(folyadék szintmérő/jelző) úszó

gördülési ellenállásfreight cartehervagon

displacementgoods engine


(belső égésű motor) lökettérfogat


tehervonati mozdony
                                                      A dízelmozdony

   vezetőállás  berendezés   egyenirányító  váltakozóáramú  kenőolaj  légsűrítő  hűtő szellőző
                          szellőző                                    generátor            szűrő  légszűrő         hűtő
                                                                                főmotor

   

    

            vontatómotorok (6)                    üzemanyagtartály

Rick Johnson rajza a TRAINS magazinból, 1999-ből
                                                      A gőzmozdony

                       széntároló                                                                                                                                                                          homokdóm
víztartály                    kormányemeltyű                                vízszintmérő            biztonsági szelepek                                                           túlhevító
                                             kontroller                                      koronaszint                                           szabályzó     gőzvezeték                          kémény
                                                                                                                                                                                                                         homloklámpa, füstszekrény

                                                gépi tüzelő              rostély                                  hamuláda                szelepvezérlés       keresztfej   első forgóváz   tehénfogó
                                                                          hátsó forgóváz                                                                   csatlórúd   hajtórúd      dugattyú, dugattyúrúd, szelep   amerikai    brit
         magyarázat
fuel tender


(Az üzemanyag fajtái a hajtóanyag és a segédanyagok. Előbbi lehet szén, benzin, dízelolaj vagy akár más. Segédanyag például a gőzmozdony vagy a gőzfűtés számára a víz, a kenőanyagok, stb.)

A fuel tender (üzemanyag szerkocsi) dízelmozdonyokhoz kapcsolódik. Magában a tender
szó az angolszász vasúti nyelvben gőzmozdony szerkocsit jelent, mely hajtóanyagot és segédanyagot hord, a fuel tender legtöbbször csak hajtóanyagot.

A "fuel tender" határesete a Northern Pacific "water baggage car"-ja. A NP F egységein korlátozott hely állt rendelkezésre a vonatfűtéshez (néha a hűtéshez) szükséges víz számára, ezért azt a mozdony mögötti paklikocsi vitte, mely tömlővel össze volt kötve ("piped or trainlined") a mozdonnyal.

Az F40PH kis hajtóanyag tartálya üzemanyag vételi megállásokhoz vezetett a transzkontinentális járatokon, rongálva ezzel a menetrendet. Emellett az Amtrak az indulásakor költséget csökkentett a fuel tenderrel, mert nem kellett megfizetnie a szerződéses vasúttársaságok, melyek pályáját használta, magas üzemanyagárait. 1978-ban az Amtrak átalakította az E8A 400-as mozdonyt üzemanyag szerkocsivá. A mozdonyszekrénybe hat 1350 gallonos (kb. 6.100 l-es) tartályt építettek (az SDP40F víztartályát), így az üzemanyag mennyiség elegendő volt a teljes Chicago - Seattle útra. Több ilyen üzemanyag szerkocsi nem készült,A motorjától megszabadított és üzemanyagtartályokkal felszerelt Amtrak 400-as.

George Cockle fényképe, Kenneth L. Douglas gyűjteményéből, Louis A. Marre: The Contemporary Diesel Spotter's Guide-ból


Ez az üzemanyag szerkocsi Chicago és Seattle között az egykori Burlington Northern (BN) pályáján járt. Innen vehette a BN az ötletet a saját üzemanyag szerkocsihoz. Épített két prototípust a minneapolis-i Northtownban 1983-ban, és 1985 végéig 65 üzemanyag szerkocsit állított szolgálatba. Használatuk előnyei a kisebb költségű és hatékonyabb mozdonyműködés, nem lett szükség egyes üzemanyagtöltő pontokra és a "fuel stop"-okra, valamint egyes helyszínekről ritkábban kellett hosszú úton hazahozni a mozdonyokat üzemanyagot venni, például s nebraskai Crawfordból a segítő- (valószínűleg toló-) mozdonyokat.A üzemanyag szerkocsi maga egyszerű, a mozdonyokhoz csatlakozó csövek és zöld mozdonyfestés kell hozzá. A használatához viszont a mozdonyokat egy újabb üzemanyag szivattyúval kellett ellátni, melyet az üzemanyagtartályában lévő úszó indított. A szivattyúzás sebessége 6 gallon volt percenként, kicsit többet töltött a mozdony saját üzemanyagtartályába, mint amennyit a legnagyobb fogyasztás elvitt.

Greg Sommers felvétele
Louis A. Marre: The Contemporary Diesel Spotter's Guide-ból
Mindkét kép Greg Sommers felvétele Louis A. Marre: The Contemporary Diesel Spotter's Guide-ból


Az üzemanyag szerkocsit úgy készítették, hogy mindkét végén tudja táplálni a mozdonyt, emellett módosították a légfék rendszerét, úgy, hogy a mozdony saját fékjével működött együtt. A képen a legközelebbi az üzemanyag cső, ennek bontása csak műhelyben történhetett.
A BN-nél néhány 1985-ös üzemanyag szerkocsit nyeregtankkal szereltek föl,  a nyomkarima kenő olaj számára, de ezt a gyakorlatot később nem folytatták.

 

(fuel tender, folyt.)

Ez az üzemanyag szerkocsi két GP50-es között, Seattle felé tartó tehervonat élén, Diamond Bluff-nál Wisconsinban. Az üzemanyag szerkocsi rövid életű kisérlet volt a BN-nél, előnye, hogy ott vehettek üzemanyagot a hosszú járatú tehervonatok mozdonyaiba, ahol a legolcsóbb volt. Rendszeresen 1983 áprilisától használták őket, és 1990-re a legtöbbnek a használata a helper körzetekre korlátozódott.
Steve Glischinski felvétele az azonos nevű szerző Burlington Northern and Its Heritage c. könyvéből
1992 tavaszán más stílusú üzemanyag szerkocsi elv jelent meg: ez hűtött, folyékony metánt (RLM, refrigerated liquid methane) hordoz, mely a folyékony földgáz tisztított változata. Az átalakított SD40-2 mozdonyok a saját üzemanyag tartályukban dízelolajat, a szerkocsiban pedig -260F (-162,2 C) fokra hűtött metánt vittek. A kisérleti járműcsoportnak a minnesotai Staples-ben építettek ki töltő létesítményt.
Az 1992-re átalakított mozdony a BN "whiteface" festését hordja.
Steve Glischinski felvétele az azonos nevű szerző Burlington Northern and Its Heritage c. könyvéből

Az eddig talált, üzemanyag szerkocsihoz átalakított mozdonyok listája:7224 és 7227, SD40-2
3153 és 3106,    GP50

7890 és 9222, SD40-2 és SD60M (metános)

(to be extended)amerikai brit   Magyarázat


pantograph
áramszedő (csáp magy szl)

pull rod

snow plough

rotary snow plough


vonórúd


hóeke

hómaró                      Modellezés


amerikai brit   Magyarázat

decals

decals, transfer

stud contact

underlay

levonó, matrica

kerekfejű fém villamos érintkezők a modellvágány sínjei között

terepasztalon a vágány alatti anyag, mely csökkenti a zajt                      Vonal, pálya, vágány, elemei, vasút


amerikai brit   Magyarázat

ganlet track

helper district


Hill LInes

pointspoint wire

switch balde/
 switch tongue


railroadaqueduct

baseboard

concrete sleeper /concrete tie

cant

catch-point

one engine in steam


points

railway


híd, mely vizet vezet át

struktúra, melyen a modellvasút felépül

betonalj


>superelevation

olyan rugós váltó, mely az emelkedő pályán haladó vonatról leszakadt kocsikat félre tereli

fonódó vágány

a vonal olyan szakasza, melyen olyan meredek emelkedők vannak, melyek a nehéz
vonatok számára megkívánják a tolómozdony

Chicago, Burlington & Quncy, Great Northern, Northern Pacific, Spokane, Portland & Seattle - az egykor a James J. Hill vezette Burlington Northern eredeti alkotói

egy időben csak egy mozdony működik a vonalon


am: a kitérő mozgó része, mely a nyomkarimát az egyik vágányról a másikra irányítja
br: az egész kitérő neve


kitérő vonóvezeték

csúcssínAz USA szóhasználatában a railroad jelenti a pályákat, az épületeket, építményeket, gördülőállományt és egyéb vagyontárgyakat, melyek együtt képezik a tulajdont, a vasutat.
A railway USA-beli értelmezése: könnyű járműveket járató kis vasút (nem feltétlenül keskeny nyomközű), mint a közúti vasút vagy a bányavasút.
Néhány vasúttársaság
az USÁ-ban, mely magát railroad-nak tekintette, a társasági címében a railway szót használta. Néha az új társaság így különböztette meg magát az elődtől, mely ugyanazon a területen, ugyanazon a pályán szolgáltatott, így követte a Duluth, Winnipeg & Pacific Railroadot  a Duluth, WInnipeg & Pacific Railway. Néha ezt a célt szolgálta a Rail Road írásmód (ez alól kivétel a Long Island Rail Road, mely 1834-es megalapítása óta így nevezi magát).
Nagy-Britanniában és a hozzá szorosabban kötődő országokban, mint például Kanadában a raliway az elterjedt kifejezés.
A két szó közti különbség látható abból is, hogy melyik mikor került az USA-beli angol nyelvbe. A Webster's Ninth New Collegiate Dictionary a railway szó megjelenését 1776-ra teszi, amikor még nem voltak railroad-ok, vagyis vasúttársaságok, csak néhány kocsi rövid pályákon a bányák körül. A railroad 1825-ben jelenik meg, mikor az első általános célú, nyilvános vasúttársaság megjelenik (az USÁ-ban a Baltimore & Ohio).
guardrailbends the ironterelősín
prevents the wheels completely leaving the track = a siklott kerékpár elhagyta a pályát (siklott), de a terelősín megakadályozza, hogy teljes mértékben elhagyja

dobja a vasat
amerikai brit   Magyarázat

tangent
catenary, overhead vire     A 4. Droppert hívják hanger-nek, és az 5. Contact wire-t Trolley wire-nek is.
vasútvonal;  vágányút


felsővezeték (drót, állomásokon: pókháló magy szl)amerikai brit   Magyarázat

clip

cross tie


coach screw/
  coach bolt


chairs

clearwaycross-tiesínrögzítő elemek
a keresztaljon

a vágányok közötti szabad terület

szorítólemez

br
: a szokásosnál hosszabb keresztalj, kitérők, stb. alatt
am: keresztalj

síncsavar

curve, compound

curve, reverse

cut-out circuit breaker

down (line)


változó sugarú ívekből összeállított ív

ellenívek

"automata" magy szl, önműködő eszköz, mely megszakítja az áramkört villamos túlterhelés esetén

vonal, melyen a vonatok Londontól, vagy a vasúttársaság igazgatóságától, vagy Skóciában Edinburgh-tól távolodnak. Az ilyen irányba haladó vonat [3]  Ellentéte az up (line).ladder

down fast, down
slow


ladder
rendszerint négy- vagy többvágányú vonalon a >down vágány, melyen a nagyobb, illetve a kisebb sebességű vonatok haladnak


1.Vágányhálózat egymást követő csúcs- és gyökirányú váltókból, mely heletővé teszi
az átjárást párhuzamos vágányok között. Ez helyettesíthető költségesebb és
bonyolultabb elrendezéssel, melyben keresztezések és átszelési kitérők vannak.
[3]

2. (am) rendező pályaudvar fővágánya.  [3]

3. líravágány  (internet)fishplate

six-foot way

scissor-crossing


a vágányok közötti szabad terület, "nagytengely"

párhuzamos vágányok váltókkal és keresztezéssel, hogy a vonatok mindkét irányból
vágányt válthassanak

alátétlemez

Sunset Route

tamping machine

tangent

(rail) web

weight
a SP New Orleans - Los Angeles vonala

(aljzat-) tömörítő gép

egyenes pálya


(sín) gerince

súlykörte


                      RÖVIDÍTÉSEKam

br

magy szl

v

amerikai kifejezés

brit kifejezés

magyar vasúti szleng

vagy


Források:

 

  • William D. Middleton, George M. Smerk, and Roberta L. Diehl: Encyclopedia of North Amerikcan RAILROADS  [1]
  • Institution of Railway Signal Engineers: Introduction to North American Railway Signaling [2]
  • Alan A. Jackson: The Railway Dictionary [3]
  • John Wylie: The Professional Approach to Model Railway [4]
  • Introducted by R. H. N. Hardy: THE RAILWAYMAN'S POCKET-BOOK, Instructions for Engine Drivers & Firemen on the Great Railways [5]
  • A. Vaughan: A Pictorial record of Great Western Signalling [6]
  • TRAINS magazinok

       


2013 decembertől

 


A

A

A